UMS berperanan semai kepelbagaian dalam kepimpinan generasi muda

KOTA KINABALU: Universiti Malaysia Sabah (UMS) berperanan untuk menyemai kepelbagaian dalam kepimpinan dalam kalangan generasi muda yang menuntut komitmen untuk menerima perbezaan dan kemahiran.

Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mohammad Yusof Apdal, usaha ini penting kerana kecemerlangan bukanlah dilihat dari segi akademik sahaja.

“Kecemerlangan bakat adalah penting dalam memimpin komuniti akademik yang menyokong kecemerlangan institusi.

“Sebagai pemimpin institusi pengajian tinggi (IPT), peranan penting kita untuk memupuk dan menyebarkan pemahaman tentang keperluan untuk menghormati kepelbagaian dan keterangkuman dalam kepimpinan kepada generasi muda.

“Kepelbagaian dan keterangkuman bukan sekadar kata kunci tetapi asas yang membentuk masyarakat yang cergas dan progresif,” katanya di sini hari ini.

Yusof menekankan agar IPT memanfaatkan kuasa perpaduan dengan mengiktiraf dan menghargai perbezaan.

“Persidangan ini telah dirangka dengan teliti bagi tujuan meneroka dimensi kepelbagaian dan memanfaatkannya sebagai pemangkin kepada perubahan positif dalam bidang pendidikan tinggi.

“Anjakan 2 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) bertujuan memperkasakan komuniti akademik yang relevan, dirujuk dan dihormati di peringkat domestik dan antarabangsa,” katanya.

Tambah beliau, pelan tersebut turut memperkenalkan program pembangunan kapasiti profesional yang komprehensif bagi membolehkan para pemimpin di peringkat IPT dapat membawa universiti masing-masing ke arah meningkatkan keterlihatan di kawasan serantau dan global.

“Dengan memperjuangkan kepelbagaian, kita memperkasakan diri kita untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang mencerminkan kekayaan masyarakat dan dapat menyediakan pelajar untuk dunia yang berkembang maju dalam kebolehsuaian dan kecekapan silang budaya.

“Persidangan ini berfungsi sebagai mercu tanda untuk memupuk kepimpinan sedemikian, kerana ia menghimpunkan pelopor, cendekiawan dan pengamal yang telah menunjukkan kepintaran luar biasa dalam memupuk keterangkuman dan ekuiti,” ujarnya.