Persidangan Parlimen secara hibrid akhir Ogos atau awal September

KUALA LUMPUR, 25 Jun — Persidangan Parlimen secara hibrid dijangka boleh diadakan sekitar akhir Ogos atau selewat-lewatnya minggu pertama September 2021.

Yang Dipertua Dewan Negara Tan Sri Dr Rais Yatim dan Yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun dalam kenyataan bersama hari ini bagaimanapun menyatakan beberapa persiapan dari aspek perundangan, pentadbiran, teknikal, perolehan bekalan perlu diperkemaskan terlebih dahulu untuk memastikan persidangan secara hibrid itu berjalan lancar.

Sehubungan itu, satu sidang Khas Parlimen akan diadakan awal Ogos dengan andaian semua aspek perundangan mengenai persidangan alternatif berkenaan dapat diselesaikan akhir Julai dan sekiranya ia diluluskan di peringkat Jawatankuasa Dewan dan Jawatankuasa Peraturan-Peraturan Mesyuarat.

“Sesi Sidang Khas ini penting bagi memastikan semua Ahli Parlimen mengambil bahagian dalam perincian mengenai hal-hal resolusi yang diperlukan untuk diterima pakai berkaitan perancangan mengadakan sidang Parlimen secara hibrid merangkumi beberapa pindaan ke atas Peraturan Mesyuarat, takrif-takrif persidangan maya, penyelarasan tanggungjawab Ahli Parlimen serta perkara teknikal berkaitan.

“Sekiranya cadangan ini diterima  kedua-dua Dewan, sedikit masa lagi diperlukan Parlimen Malaysia untuk memperoleh bekalan, mengintegrasikan sistem persidangan hibrid dengan sistem sedia ada, ujian (trial run), pentauliahan dan latihan kepada petugas dan juga Ahli-ahli Parlimen,” menurut Yang Dipertua kedua-dua dewan.

Yang Dipertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat itu mempengerusikan bersama Jawatankuasa Khas Pemandu Persidangan Parlimen Secara Hibrid, yang dianggotai Timbalan-timbalan Yang Dipertua dan Setiausaha kedua-dua Dewan serta pihak urus setia Parlimen Malaysia.

Mengambil kira keadaan semasa penularan wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa, Jawatankuasa Khas itu telah mengkaji dan meneliti aspek teknologi dan metodologi penjalanan persidangan hibrid dan mencadangkan persidangan kedua-dua dewan diadakan secara hibrid.

Secara umumnya, persidangan hibrid ini melibatkan kehadiran fizikal sekurang-kurangnya 26 Ahli Dewan Rakyat untuk menepati kehendak korum di Dewan Rakyat dan 10 Ahli Senator di Dewan Negara.

Anggota yang selebihnya mempunyai pilihan sama ada untuk hadir secara fizikal atau maya, tertakluk kepada apa-apa syarat mesyuarat yang dikenakan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) ataupun Kementerian Kesihatan (KKM) pada masa persidangan.

– BERNAMA