Konflik Russia-Ukraine: MAFI ambil langkah proaktif pastikan sumber bahan mentah, input pertanian mencukupi

KUALA LUMPUR: Konflik Russia – Ukraine akan memberi kesan langsung kepada Malaysia khususnya import pertanian melibatkan keperluan input pertanian seperti baja dan bahan makanan seperti gandum dan sediaan bijirin, serta lemak sayuran dan haiwan.

Menteri Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) Datuk Seri Dr Ronald Kiandee berkata dalam hal ini, (MAFI) telah mengambil beberapa langkah proaktif untuk menangani impak konflik Russia-Ukraine dalam memastikan sumber bahan mentah dan input pertanian mencukupi.

Katanya antaranya adalah meningkatkan pengeluaran tanaman melalui kaedah penanaman secara moden atau IR4.0.

“Sebagai contoh pertanian tepat (precision farming), penggunaan dron dan kilang tanaman, menggalakkan penggunaan baja alternatif atau organik bagi mengurangkan kebergantungan kepada baja sintetik.

“Menggalakkan penggunaan bahan makanan ternakan tempatan seperti penggunaan isirong kelapa sawit selain jagung dan hampas soya dan menggalakkan petani menggunakan kaedah Pengurusan Perosak Bersepad (IPM) bagi mengurangkan penggunaan racun kimia,” katanya di Dewan Rakyat hari ini, bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman Tuan Che Alias Hamid.

Ronald berkata langkah lain adalah mengenal pasti beberapa negara sumber alternatif yang baharu bagi menampung kekurangan bekalan import bahan mentah dan input pertanian dan menyediakan akses fasiliti pembiayaan yang mencukupi kepada semua pengusaha yang terjejas akibat kos pengeluaran yang meningkat melalui Agrobank.

Selain itu, Ronald berkata bagi menangani isu kenaikan harga makanan berikutan daripada
konflik ini, MAFI akan terus bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) bagi mengoptimumkan platform strategik sedia ada.

Tambahnya, MAFI yakin inisiatif-inisiatif ini akan menyumbang dalam memastikan kelangsungan bekalan bahan mentah dan input pertanian selain menjamin ketersediaan dan kebolehcapaian makanan yang bertepatan dengan kuasa beli rakyat.