Hajiji Bersama Isteri Mengadap Sultan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

BANDAR SERI BEGAWAN: Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji Noor dan isteri, Datin Seri Juliah Salag mengadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia ( KDYMM) Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Hadir sama dalam pertemuan itu Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Mohamed Alam di Istana Nurul Iman.

Terdahulu mereka menghadiri Majlis Istiadat Mengadap dan Mengurniakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam Bagi Memperingati Hari Puja Usia Yang Ke 77 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di- Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Majlis itu turut dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Mahiruddin dan isteri, Toh Puan Norlidah R. M. Jasni.

Hajiji dan Juliah juga menghadiri Majlis Istiadat Barisan Kehormatan di Taman Sir Muda Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

Hari ini Hajiji dan Juliah akan menghadiri Majlis Persantapan Bagi Memperingati Hari Puja Usia Yang Ke 77 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman.