Barisan MPP UMS tingkat ilmu komunikasi korporat bersama PKK

KOTA KINABALU: Pusat Komunikasi Korporat (PKK) Universiti Malaysia Sabah (UMS) menerima kunjungan hormat daripada Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMS, di sini, hari ini.

Rombongan yang diketuai oleh Timbalan Presiden MPP, Teoh Kok Teo disambut oleh Pengarah PKK, Dr Jakaria Dasan dan Timbalan Pengarahnya, Ts. Dr. Nor Qhairul Izzreen Mohd Noor.

Menurut Dr. Jakaria, perbincangan tertumpu kepada usaha meningkatkan pengetahuan barisan kepimpinan MPP mengenai hal-hal berkaitan dengan pengurusan media yang cepat dan efektif serta mengetahui elemen-elemen asas pencitraan, seperti teknik penggambaran dan grafik.

Di samping itu, perkongsian mengenai asas hubungan awam, pengurusan protokol, dan pengurusan majlis serta membuat pubilisiti dan menangani krisis turut dikongsikan bagi meningkatkan kefahaman kepimpinan mereka terhadap model pimpinan pelajar yang berkesan.

Untuk makluman, pada masa ini terdapat hampir 18,000 pelajar aktif di UMS. MPP berperanan sebagai organisasi utama pelajar dalam mengutarakan hal-hal kebajikan dan kemashlahatan semua pelajar ini ke pengetahuan dan kebijaksanaan pihak pengurusan untuk mengusaikannya,” katanya.

Dr. Jakaria berkata, seiring dengan hasrat Naib Canselor UMS, Prof. Datuk Dr Kasim Hj Mansor dalam usaha memperkasa kepimpinan pelajar, MPP juga berperanan sebagai rakan strategik pihak pengurusan universiti dalam menjelaskan segala dasar dan situasi semasa kepada pelajar.

Beliau yang juga Pensyarah Kursus Komunikasi Korporat di Fakulti Perniagaan, Ekonomi, dan Perakaunan (FPEP) UMS memaklumkan, pertemuan itu telah memberi panduan awalkepada MPP tatacara melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih cekap khususnya dalam menjalankan kewajipan melaksanakan peranan komunikasi dalam organisasi kelak.

“Dalam ilmu komunikasi korporat yang menitikberatkan hubungan awam, setiap organisasi sekurang-kurangnya melaksanakan dua prinsip asas iaitu fungsi pengurusan, dan pengurusan reputasi.

Fungsi pengurusan yang dimaksudkan adalah merujuk kepada pentadbiran sumber manusia yang harmoni dalam kalangan sesama kakitangan, dan juga dengan pihak awam atau pemegang taruh.

Manakala, pengurusan reputasi adalah berkaitan dengan pengurusan krisis dan hebahan citra yang meningkatkan kedudukan sesebuah organisasi.

“Kita ada memberi beberapa cadangan kepada pihak MPP untuk mereka meningkatkan lagi kredibiliti dalam melaksanakan program-program yang bakal mengupayakan lagi kebolehan mereka memimpin. Bagi menjayakan program-program tersebut beberapa kepakaran praktikal akan dikongsikan kepada MPP,” katanya.

Terdahulu, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Prof. Madya Dr. Raman Noordin berkata, barisan MPP yang baharu ditubuhkan itu akan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih cekap.

Kerjasama strategik yang dirancang dengan PKK merupakan satu lembaran baharu yang boleh meningkatkan lagi keberkesanan MPP,” katanya.